Follow
Ali ERDOĞAN
Title
Cited by
Cited by
Year
Geçmişten günümüze afet yönetmelikleri ve uygulamada karşılaşılan tasarım hataları
KE Alyamaç, AS Erdoğan
Deprem Sempozyumu 23, 25, 2005
722005
Sensitive determination of L-lysine with a new amperometric microbial biosensor based on Saccharomyces cerevisiae yeast cells
E Akyilmaz, A Erdoğan, R Öztürk, İ Yaşa
Biosensors and Bioelectronics 22 (6), 1055-1060, 2007
692007
Nest temperatures and sex-ratio estimates of loggerhead turtles at Patara beach on the southwestern coast of Turkey
M Öz, A Erdoğan, Y Kaska, S Düşen, A Aslan, H Sert, M Yavuz, MR Tunc
Canadian Journal of Zoology 82 (1), 94-101, 2004
682004
Automated bird counting with deep learning for regional bird distribution mapping
HG Akçay, B Kabasakal, D Aksu, N Demir, M Öz, A Erdoğan
Animals 10 (7), 1207, 2020
632020
Genetic diversity within Anatolian brown hares (Lepus europaeus Pallas, 1778) and differentiation among Anatolian and European populations
H Sert, F Suchentrunk, A Erdoğan
Mammalian Biology 70 (3), 171-186, 2005
632005
Literature Search Consisting of the Areas of Six Sigma's Usage
A Erdoğan, H Canatan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 695-704, 2015
512015
Enfeksiyon hastalıklarının ve pandeminin psikiyatrik yönü: Bir gözden geçirme
A Erdoğan, Ç Hocaoğlu
Klinik Psikiyatri Dergisi 23 (1), 72-80, 2020
502020
Basel Kriterlerinin Bankacilik Sektörüne Etkisi ve Türkiye’de Bankacilik Sektörünün Basel Kriterlerine Uyum Süreci
A Erdoğan
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (1), 141-182, 2014
502014
Hastanelerde yapılan tıbbi hataların türleri ve nedenleri üzerine bir araştırma: İstanbul ilinde özel bir hastane ile ilgili anket çalışması ve konuya ilişkin çözüm önerileri
H Canatan, A Erdoğan, S Yılmaz
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2 (2), 82-89, 2015
412015
The effects of caffeic acid phenethyl ester and melatonin on age‐related vascular remodeling and cardiac damage
M Eşrefoğlu, M Gül, B Ateş, A Erdoğan
Fundamental & clinical pharmacology 25 (5), 580-590, 2011
392011
Gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve Türkiye örneği
A Erdoğan
Nobel Akademik Yayıncılık, 2018
382018
COVID-19 ve damgalanma
Y Yılmaz, A Erdoğan, Ç Hocaoğlu
312021
Mitochondrial HVI sequence variation in Anatolian hares (Lepus europaeus Pallas, 1778)
H Sert, HB Slimen, A Erdoğan, F Suchentrunk
Mammalian Biology 74, 286-297, 2009
302009
Fear, anxiety, burnout, and insomnia levels of healthcare workers during COVID-19 pandemic in Turkey
Y Yilmaz, A Erdogan, E Bahadir
Psychiatria Danubina 33 (suppl 13), 350-356, 2021
272021
The Avifauna of Termessos National Park (Antalya-Turkey).
H Sert, A Erdoǧan
Turkish journal of zoology 28 (2), 2004
272004
Evaluation of internet gaming disorder, social media addiction, and levels of loneliness in adolescents and youth with substance use
P Turhan Gürbüz, ÖG Çoban, A Erdoğan, HY Kopuz, AS Adanir, A Önder
Substance use & misuse 56 (12), 1874-1879, 2021
262021
Algılanan hizmet kalitesi, hizmet değeri ve memnuniyet üzerinde algılanan risk faktörünün etkisi: Sağlıklı yaşam ve spor merkezleri üzerine bir uygulama
A Erdoğan
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016
252016
Marine turtle nesting at Patara, Turkey, in 2000
A Erdoğan, M Öz, Y Kaska, S Düşen, A Aslan, M Yavuz, MR Tunç, H Sert
Zoology in the Middle East 24 (1), 31-34, 2001
232001
COVID-19 ve intihar
Ç Hocaoğlu, A Erdoğan
Coşar B, editör. Psikiyatri ve COVID-19 1, 35-42, 2020
222020
Diagnostic Value of Dynamic Contrast‐Enhanced Magnetic Resonance Imaging in the Evaluation of the Biliary Obstruction
M Bilgin, H Toprak, M Burgazli, SS Bilgin, R Chasan, A Erdogan, C Balcı
The Scientific World Journal 2012 (1), 731089, 2012
222012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20