Follow
Gamze Mercan
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul öncesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen “ağaç bilim okulu” projesinin değerlendirilmesi
P Köseoğlu, ÖÖ Gökbulut, E Pehlivanoğlu, G Mercan
İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi 1 (1), 61-69, 2016
102016
“9. SINIF LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OKUL DIŞI ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AĞAÇBİLİM EĞİTİMİ” PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
D KÖSEOĞLU, G MERCAN, E PEHLİVANOĞLU
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2), 904-931, 2020
92020
Biyoloji öğretmen adaylarının yakın çevrelerindeki ağaçları tanıma düzeyleri: Ankara ili örneği
G Mercan, P KÖSEOĞLU
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (1), 538-560, 2019
82019
Biyoloji öğretmen adaylarının bilimsel bilgileri günlük yaşamları ile ilişkilendirebilme durumlarının incelenmesi
G Mercan, E Gürlen, P Köseoğlu
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 7 (1), 320-343, 2019
82019
The educational use of Facebook as a social networking site in animal physiology classes.
P Köseoglu, G Mercan
World Journal on Educational Technology: Current Issues 8 (3), 258-266, 2016
72016
STRCT-Inquiry-Based science schools in nature: effect on environmental awareness on preschool teachers and children
P Koseoglu, G Mercan, OO Gokbulut, E Pehlivanoglu
Kastamonu Education Journal 29 (3), 654-669, 2021
42021
Botanik bahçeleri
P Köseoğlu, G Mercan
Pegem A Yayıncılık, 2019
42019
A Comparative Study about High School Teachers’ Neuromyths in Turkey and Israel
G Mercan, H Moanes, A Altun, P Köseoğlu
Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice 4 (2), 98-108, 2022
32022
Biology teachers' level of recognition of trees in their close environment
G Mercan, P Köseoğlu
Journal of Education and Future, 41-53, 2022
32022
Biyoloji öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme etkinliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi
P KÖSEOĞLU, G MERCAN
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 11 (2 …, 2020
32020
Üniversite öğrencilerinin “hava ve hava kirliliği” kavramlarına ilişkin metaforik algıları
P KÖSEOĞLU, G Mercan
Pegem Akademi, 2016
32016
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)'nın Çevre Eğitimindeki Öncü Rolü: Sürdürülebilir Gelecek İçin Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmalarının İncelenmesi
G Mercan
International Journal of Eurasia Social Sciences 14 (53), 1212-1238, 2023
2*2023
Non-governmental organizations (NGOs) operating in the field of biology education in Germany
G Mercan, ZV Selçuk
Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice 5 (1), 42-50, 2023
22023
STRCT-inquiry-based science schools in nature: effect on environmental awareness on preschool teachers and preschool children
P KÖSEOĞLU, G Mercan, ÖÖ GÖKBULUT, E PEHLİVANOĞLU
Kastamonu Eğitim Dergisi 29 (3), 654-669, 2021
22021
Okul öncesi ağaç bilim okulu etkinlikleri
ÖÖ GÖKBULUT, E PEHLİVANOĞLU, G MERCAN
İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi 4 (2), 84-101, 2019
22019
Biyoloji öğretmen adaylarının nanoteknolojiye yönelik algıları
P KÖSEOĞLU, G Mercan
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (3), 687-706, 2018
22018
Investigation of Biology Teacher Candidates' Perceptions about Nanotechnology.
P KÖSEOĞLU, G MERCAN
Erzincan University Journal of Education Faculty 20 (3), 2018
22018
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) ACTIVITIES IN LEGAL PRACTICES
G Mercan, Z Varol Selçuk
International Journal of Eurasian Education and Culture 9 (25), 131-144, 2024
12024
Öğretmen Adaylarının Beyin İşlevlerine İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlarının/Nöromitlerinin Belirlenmesi: Hacettepe Üniversitesi Örneklemi
G Mercan, A Altun, P Köseoğlu
Aksaray Üniversitesi, 2023
12023
Digitalization of Higher Education in the Digital Age: The World's Current Digital Transformation and Its Goals
G Mercan, P Köseoğlu
Global Perspectives on the Internationalization of Higher Education, 278-299, 2023
12023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20