Seguir
Katarzyna Osińska-Skotak
Katarzyna Osińska-Skotak
Warsaw University of Technology, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and GIS
Dirección de correo verificada de pw.edu.pl
Título
Citado por
Citado por
Año
Detection of ventilation corridors using a spatio-temporal approach aided by remote sensing data
M Wicht, A Wicht, K Osińska-Skotak
European Journal of Remote Sensing 50 (1), 254-267, 2017
352017
Health Status of Polish Population and Its Determinants 2020
B Wojtyniak, P Goryński
332020
The use of GIS technology to optimize COVID-19 vaccine distribution: a case study of the city of Warsaw, Poland
S Krzysztofowicz, K Osińska-Skotak
International journal of environmental research and public health 18 (11), 5636, 2021
222021
Evaluation of rapeseed winter crop damage using UAV-based multispectral imagery
Ł Jełowicki, K Sosnowicz, W Ostrowski, K Osińska-Skotak, K Bakuła
Remote Sensing 12 (16), 2618, 2020
202020
Identifying urban areas prone to flash floods using GIS–preliminary results
M Wicht, K Osinska-Skotak
Hydrology and Earth System Sciences Discussions 2016, 1-22, 2016
182016
Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, 2020
B Wojtyniak, P Goryński
172020
The spatial diversification of lake water quality parameters in Mazurian lakes in summertime
K Osińska-Skotak, M Kruk, M Mróz
New Developments and Challenges in Remote Sensing, 591-602, 2007
162007
Mapping succession in non-forest habitats by means of remote sensing: is the data acquisition time critical for species discrimination?
K Osińska-Skotak, A Radecka, H Piórkowski, D Michalska-Hejduk, ...
Remote Sensing 11 (22), 2629, 2019
152019
Możliwości wykorzystania zmian intensywności odbicia promienia laserowego do oceny stanu konstrukcji betonowej
J Zaczek-Peplinska, K Osińska-Skotak, K Gergont
Inżynieryjne zastosowania geodezji / Plichta Artur, Wyczałek Ireneusz ( red …, 2012
152012
Analysis of Using Dense Image Matching Techniques to Study the Process of Secondary Succession in Non-Forest Natura 2000 Habitats
K Osińska-Skotak, Ł Jełowicki, K Bakuła, D Michalska-Hejduk, ...
Remote Sensing 11 (8), 893, 2019
132019
Concrete surface evaluation based on the reflected TLS laser beam’s intensity image classification
J Zaczek-Peplinska, K Osińska-Skotak
Studia Geotechnica et Mechanica 40 (1), 56-64, 2018
132018
The efficacy analysis of determining the wooded and shrubbed area based on archival aerial imagery using texture analysis
P Kupidura, K Osińska-Skotak, K Lesisz, A Podkowa
ISPRS international journal of geo-information 8 (10), 450, 2019
122019
Analysis of land use changes of urban ventilation corridors in Warsaw in 1992-2015
K Osińska-Skotak, J Zawalich
Geographia Polonica 89 (3), 2016
122016
The concept of SAR satellite data use for flood risk monitoring in Poland
J Pluto-Kossakowska, H Łoś, K Osińska-Skotak, W Beata
2017 Signal Processing Symposium (SPSympo), 1-5, 2017
112017
Studies of soil temperature on the basis of satellite data
K Osiñska-Skotak
International agrophysics 21 (3), 275, 2007
112007
CHRIS/PROBA superspectral data for inland water quality studies
K Osińska-Skotak, M Kruk, M Mróz, M Ciołkowska
W: Imaging spectrocsopy–new quality in environmental studies, Warsaw, 357-366, 2005
112005
Glacier geometry changes in the western shore of Admiralty Bay, King George Island over the last decades
M Pasik, K Bakuła, S Różycki, W Ostrowski, ME Kowalska, A Fijałkowska, ...
Sensors 21 (4), 1532, 2021
102021
Feasibility study of flood risk monitoring based on optical satellite data
B Weintrit, K Osińska-Skotak, M Pilarska
Miscellanea Geographica 22 (3), 172-180, 2018
102018
Comparison of C-Band and X-Band polarimetric SAR data for river ice classificaton on the Peace River
H Łoś, K Osińska-Skotak, J Pluto-Kossakowska, M Bernier, Y Gauthier, ...
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2016
102016
Metodyka wykorzystania super-i hiperspektralnych danych satelitarnych w analizie jakości wód śródlądowych
K Osińska-Skotak
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja, 3-153, 2010
102010
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20