Follow
Meltem Şenol Balaban
Title
Cited by
Cited by
Year
Adaptation to climate change: barriers in the Turkish local context
O Balaban, M Şenol-Balaban
TEMA Journal of Land Use, Mobility and Environment, 7-22, 2015
452015
Risk society and planning: the case of flood disaster management in Turkish cities
M Şenol-Balaban
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2009
192009
AN ASSESSMENT OF FLOOD RISK FACTORS IN RIVERINE CITIES OF TURKEY: LESSONS FOR RESILIENCE AND URBAN PLANNING.
M Şenol-Balaban
METU Journal of the Faculty of Architecture 33 (2), 2016
172016
Hazard-Prone Cities and Recent Challenges in the Case of Urban Transformation Experience of Turkey
M Şenol-Balaban
Urban and Regional Planning in Turkey, 235-259, 2019
162019
Daha Adil ve Sürdürülebilir Bir Gelecek için Yeşil Ekonomi Yaklaşımı Seçenek Olabilir mi?
O Balaban, M Şenol-Balaban
Mimarlık 397 (Eylül-Ekim), 67-72, 2017
22017
The Comparison of Institutional Frameworks Regarding Risk Management for Conservation of Cultural Heritage by Focusing on UNESCO World Heritage Sites: The Cases of the UK …
A Uluç, M Şenol-Balaban
Resilience 3 (2), 247-267, 2019
12019
Afete dirençli yerleşimler oluşturmak: Afet risklerini azaltma planı
M Şenol Balaban
null, 2019
12019
Investigating the City of Safranbolu World Heritage Site with its Natural Threats
A Uluç, M Şenol Balaban
12019
Kültürel miras Alanlarının karşılaştığı riskleri diyalog (suzluk) züerinden tanımlamak
A Uluç, M Şenol Balaban
null, 2017
12017
Afet Risk Yönetimi, Sakınım Planlaması ve Dirençli Kentler
M Şenol Balaban
Kent Planlama, 2017
12017
Küresel Isınma, Taşkın Afetleri ve Türkiye
M Şenol Balaban
12008
Emergency response, and community impact after February 6, 2023 Kahramanmaraş Pazarcık and Elbistan Earthquakes: reconnaissance findings and observations on affected region in …
M Şenol Balaban, C Doğulu, N Akdede, H Akoğlu, O Karakayalı, S Yılmaz, ...
Bulletin of Earthquake Engineering, 1-30, 2024
2024
İklim Adaleti ve Konut: Adil Uyum Evden Başlar
M Şenol Balaban, O Balaban
2023
Bir Seller Ülkesi Olarak Türkiye, İklim Gazetesi
M Şenol Balaban
2022
KÜLTÜREL MİRAS YANGIN RİSK YÖNETİMİ POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: İNGİLTERE VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ
A Uluç, MŞ Balaban, SY Esen
TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 205-222, 2021
2021
MEKANSAL PLANLARDA ESAS ALINACAK SAKINIM ÖNLEMLERİ VE RİSK AZALTIM KRİTERLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ARAŞTIRMA RAPORU, NİHAİ RAPOR
M Şenol Balaban, A Askan Gündoğan, O Balaban, N Huvaj Sarıhan
2021
BAP Sonuç Raporu
M Şenol Balaban, A Uluç
2021
İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlama Kılavuzu, AFAD
M Şenol Balaban
2020
Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı
M Şenol Balaban
2020
Meltem Şenol Balaban
M Şenol Balaban
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20