Follow
Ziya Koruç
Ziya Koruç
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
FİZİKSEL AKTİVİTE DEĞERLENDİRME ANKETİ (FADA) GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALLŞMASI.
A Karaca, E ERGEN, Z KORUÇ
Spor Bilimleri Dergisi 11 (1), 17-28, 2000
1142000
D2 dikkat testinin sporcularda güvenirliği ve geçerliği
E Çağlar, Z Koruç
Spor bilimleri dergisi 17 (2), 58-80, 2006
942006
Kitle sporu ve spor psikolojisi
Z KORUÇ, P BAYAR KORUÇ
431990
HEDEF YÖNELİMLERİ VE ALGILANAN MOTİVASYONEL İKLİM ARASINDAKİ İLİŞKİ (LİSELİ ERKEK VOLEYBOLCULAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA).
T Toros, Z Koruç
Spor Bilimleri Dergisi 16 (3), 135-145, 2005
372005
Sporda Self-determinasyon Kuramı.
Z KORUÇ
312002
Spor psikolojisine giriş
Z Koruç
Spor Hekimliği, Ankara: TTB Merkez Konseyi Spor Hekimliği Kolu Yayın, 96-100, 1992
291992
Türkiye’de Futbol Fanatikleri Sosyal Kimlik ve Şiddet
Z Koruç, P BAYAR KORUÇ, F Arslan
272004
Motor öğrenme ve performans
RA Schmidt, CA Wrisberg, Z Koruç, N Arsan, S Kağan
Anı Yayıncılık, 2012
262012
Reaksiyon zamanı ve el-göz koordinasyonu ölçer iki aracın Türkiye normlarının saptanmasına yönelik ön çalışma
P Bayar, Z Koruç
II. Spor Bilimleri Ulusal Sempozyumu, 20-22, 1992
251992
Futbolcularin güdüsel yönelim ve spora bağlilik düzeylerinin sporcu tükenmişliğini belirlemedeki rolü
S Kelecek, Z Koruç
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi-BÜSBİD 3 (2), 2018
242018
Sporun kişilik üzerine etkileri araştırma raporu
Z KORUÇ, P BAYAR KORUÇ
231989
Başarılı ve başarısız hentbol takımlarının grup sargınlığı, kaygı, güdülenme ve yeterlik düzeylerinin karşılaştırılması
S Kocaekşi, Z Koruç
Spor Bilimleri Dergisi 23 (3), 129-143, 2012
222012
6 haftalık egzersiz öncesi ve sonrası 12-15yaş aralığındaki çocukların benlik saygısındaki değişim.
B İçten, Z KORUÇ, S KOCAEKŞİ
226
The reliability and validity of physical activity assessment questionnaire (PAAQ)
A Karaca, E Ergen, Z Koruç
Hacettepe Journal of Sport Sciences 11 (1), 17-28, 2000
192000
MÜSABAKA KAYGISININ DİNLENİK KALP ATIM HIZI ÜZERİNE ETKİSİ.
E ÇAĞLAR, Z KORUÇ
Spor Bilimleri Dergisi 8 (3), 18-32, 1997
191997
A season-long goal-setting intervention for elite youth basketball teams
D Durdubas, LJ Martin, Z Koruc
Journal of Applied Sport Psychology 32 (6), 529-545, 2020
172020
SPORCULARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ
N ARSAN, Z KORUÇ
Spor Hekimliği Dergisi 44 (4), 131-138, 2009
172009
A COMPARISON OF FOOTBALL PLAYERS’SPORT CONFIDENCE AND SELF-EFFICACY BELIEFS ACCORDING TO THEİR LEAGUE LEVEL IN TURKEY
O Bozkurt, Z Koruç, N Arslan, S KOCAEKŞİ
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 6 (3), 349-356, 2012
152012
8 haftalık step-aerobik dansına katılımın kadınlarda fiziksel benlik algısı üzerine etkisi.
F KÖKSAL, Z KORUÇ, S KOCAEKŞİ
158
The influence of physical activity on body image in people with and without acquired mobility disability
F Gürsel, Z Koruç
Acta Gymnica 41 (4), 2011
142011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20