Seguir
Jerzy Chmiel
Jerzy Chmiel
Politechnika Warszawska, Wydział GiK
Dirección de correo verificada de vp.pl
Título
Citado por
Citado por
Año
Common criteria for risk area identification according to soil threats
MZ Wolf Eckelmann, Rainer Baritz, Stanislav Bialousz, Pavol Bielek, Florence ...
Office for Official Publications of the European Communities, 2006
1562006
Orthorectification and geometric quality assessment of very high spatial resolution satellite imagery for Common Agricultural Policy purposes
J Chmiel, S Kay, P Spruyt
Proceedings of XXth ISPRS congress, 12-23, 2004
482004
Vertical accuracy assessment of SRTM C-band DEM data for different terrain characteristics
R Zielinski, J Chmiel
New developments and challenges in remote sensing (ed. BOCHENEK Z …, 2007
132007
Wykorzystanie zdjęć satelitarnych i technologii GIS w aktualizacji jednostek glebowo-krajobrazowych–przykłady dla opracowań małoskalowych
S Białousz, J Chmiel, A Fijałkowska, S Różycki
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 21, 21-32, 2010
92010
Assessment of the Effectiveness of Photovoltaic Panels at Public Transport Stops: 3D Spatial Analysis as a Tool to Strengthen Decision Making
A Fijałkowska, K Waksmundzka, J Chmiel
Energies 15 (3), 1230, 2022
82022
Knowledge based classification of landscape objects combining satellite and ancillary data
J Chmiel, T Gumbricht
International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, (XVIII ISPRS …, 1996
81996
Reliability Analysis of Highway Emergency Response Systems/ANALIZA NIEZAWODNOŚCIOWA AUTOSTRADOWYCH SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI ALARMOWEJ
M Siergiejczyk, J Chmiel, A Rosiński
Journal Of KONBiN 24 (1), 105-114, 2012
72012
A review of approaches to the study of Weather’s effect on road traffic parameters
D Jarmuż, J Chmiel
Transport problems 15 (4, cz. 2), 241-251, 2020
52020
Use of remote sensing in control of good agricultural and environmental conditions on agricultural farms
J Pluto-Kossakowska, K Osińska-Skotak, A Fijałkowska, J Chmiel
Ecological Questions 17, 75–87-75–87, 2013
52013
Analizy przestrzenne i modelowanie
J Chmiel
Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych, 217-266, 2013
52013
Thematic accuracy assessment for object based classification in agriculture areas: Comparative analysis of selected approaches
J Chmiel, A Fijałkowska
GEOBIA (Geographic Object-Based Image Analysis) 38 (4), C7, 2010
52010
Przykład wykorzystania sieci neuronowych w cyfrowej klasyfikacji i pokrycia terenu
J Chmiel
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 12, 63-78, 2002
52002
Przegląd możliwości wykorzystania analiz przestrzennych w realizacji wybranych zadań z zakresu zarządzania dla obszaru gminy
J Chmiel, A Fijałkowska, H Łoś
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 12 (1 (63)), 31-39, 2014
42014
Geoportal GS Soil Poland
S Białousz, J Chmiel, A Fijałkowska, S Różycki
Roczniki Geomatyki 10 (Zeszyt 4,), 7-16, 2012
4*2012
Nauczanie na odległość w zakresie geodezji i kartografii–przykład tworzenia uzupełniającej formy kształcenia
S Białousz, J Chmiel, A Fijałkowska, S Różycki
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 21, 2010
42010
Zastosowanie teledetekcji i GIS do zwiększenia dokładności opisu struktury przestrzennej obszaru zlewni
J Chmiel
Faculty of Geodesy and Cartography, 2002
42002
Geo-object based VHR image classification supported by GIS layers and expert knowledge
J Chmiel, A Fijałkowska
GEOBIA, 1682-1777, 2008
32008
Examples of object based approach in land cover classification of VHR satellite image for agricultural areas
J Chmiel
Proceeding of the 1st International Conference on Object Oriented Image …, 2006
32006
The evaluation of usability of VHR satellite images for land cover/land use identification in agricultural landscape
J Chmiel, K Lady-Druzycka, J Pluto-Kossakowska, K Osinska-Skotak, ...
Global Developments in Environmental Earth Observation from Space, 427-435, 2006
32006
System informacji przestrzennej dla wsparcia zarządzania budynkiem uczelni na przykładzie Politechniki Warszawskiej
R Słowikowski, A Fijałkowska, J Chmiel
Roczniki Geomatyki 12 (4 (66), 437-444, 2014
22014
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20