Seguir
Zygmunt Dajdok
Zygmunt Dajdok
Department of Botany, University of Wrocław, Poland
Dirección de correo verificada de uwr.edu.pl
Título
Citado por
Citado por
Año
Rośliny obcego pochodzenia w Polsce
B Tokarska-Guzik, Z Dajdok, M Zając, A Zając, A Urbisz, W Danielewicz, ...
Warszawa: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2012
507*2012
Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych
J Bloch-Orłowska, Z Celka, A Cwener, Z Dajdok, R Kaźmierczakowa, ...
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016
229*2016
Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska
Z Kącki, Z Dajdok, E Szczęśniak
W: KĄCKI Z.(red.), Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska.–Inst …, 2003
1822003
Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski
Z Dajdok, P Pawlaczyk
Wydawnictwo Klubu Przyrodnikow, 2009
662009
Species richness and composition of bird communities in various field margins of Poland
A Wuczyński, K Kujawa, Z Dajdok, W Grzesiak
Agriculture, ecosystems & environment 141 (1-2), 202-209, 2011
562011
Applying red lists to the evaluation of agricultural habitat: regular occurrence of threatened birds, vascular plants, and bryophytes in field margins of Poland
A Wuczyński, Z Dajdok, S Wierzcholska, K Kujawa
Biodiversity and Conservation 23, 999-1017, 2014
482014
Identyfikacja i kategoryzacja roślin obcego pochodzenia jako podstawa działań praktycznych
B Tokarska-Guzik, Z Dajdok, M Zając, A Urbisz, W Danielewicz
Acta Botanica Silesiaca 6, 23-53, 2011
462011
Alien plants in field margins and fields of southwestern Poland
Z Dajdok, A Wuczyński
Biodiv Res Conserv 9 (10), 19-33, 2008
342008
Koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej znaczenie w ochronie przyrody polskiego krajobrazu rolniczego
ZM Rosin, V Takacs, A Báldi, W Banaszak-Cibicka, Z Dajdok, PT Dolata, ...
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1 (67), 2011
302011
The spread of Impatiens parviflora DC. in Central European oak forests-another stage of invasion?
K Reczynska, K Swierkosz, Z Dajdok
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84 (4), 2015
262015
Rośliny inwazyjne Dolnego Śląska
Z Dajdok, M Śliwiński
Polski Klub Ekologiczny. Okręg Dolnośląski, 2009
252009
Propozycja listy roślin gatunków obcych, które mogą stanowić zagrożenie dla przyrody Polski i Unii Europejskiej
B Tokarska-Guzik, K Bzdęga, T Nowak, A Urbisz, B Węgrzynek, Z Dajdok
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2015
232015
Kenophytes of the Odra riversides
Z Dajdok, Z Kącki
Phytogeographical problems of synanthropic plants. Cracow: Institute of …, 2003
222003
Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek
R Afranowicz-Cieślak, L Bernacki, Z Celka, J Chmiel, A Cwener, Z Dajdok, ...
Kraków: Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
212019
Rare wetland grass Coleanthus subtilis in Central and Western Europe-current distribution, habitat types, and threats
E Richert, R Achtziger, Z Dajdok, A Gunther, H Heilmeier, A Hubner, ...
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 85 (3), 2016
212016
Zagrożenia różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym: czy badania wykonywane w Europie Zachodniej pozwalają na poprawną diagnozę w Polsce
P Tryjanowski, Z Dajdok, K Kujawa, T Kałuski, M Mrówczyński
Polish Journal of Agronomy 7, 113-119, 2011
212011
Kickxietum spuriae-nowy dla Polski zespol chwastow segetalnych
Z Kacki, J Aniol-Kwiatkowska, Z Dajdok
Fragmenta Floristica et Geobotanica. Series: Polonica 6, 119-125, 1999
211999
Solidago graminifolia in Poland: spread and habitat preferences
Z Dajdok, A Nowak
W: B. Tokarska-Guzik, JH Brock, G. Brundu, L. Child, CC Daehler & P. Pyšek …, 2007
202007
Rośliny obcego pochodzenia–udział i rola w szacie roślinnej Opolszczyzny
B Tokarska-Guzik, Z Dajdok
Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego, 277-303, 2004
192004
Walory przyrodnicze projektowanego Parku Krajobrazowego “Dolina Odry II”
J Anioł-Kwiatkowska, Z Dajdok, Z Kącki
Acta Universitatis Wratislaviensis 2036, 201-233, 1998
191998
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20