Seguir
Michał Polakowski
Michał Polakowski
PhD, Institute of Biology, University of Szczecin
Dirección de correo verificada de usz.edu.pl - Página principal
Título
Citado por
Citado por
Año
Urban and rural habitats differ in number and type of bird feeders and in bird species consuming supplementary food
P Tryjanowski, P Skórka, TH Sparks, W Biaduń, T Brauze, T Hetmański, ...
Environmental Science and Pollution Research 22, 15097-15103, 2015
1462015
Urban habitats and feeders both contribute to flight initiation distance reduction in birds
AP Møller, P Tryjanowski, M Díaz, Z Kwieciński, P Indykiewicz, C Mitrus, ...
Behavioral ecology 26 (3), 861-865, 2015
1012015
Urbanization affects neophilia and risk-taking at bird-feeders
P Tryjanowski, AP Møller, F Morelli, W Biaduń, T Brauze, M Ciach, ...
Scientific Reports 6 (1), 28575, 2016
932016
Winter bird assemblages in rural and urban environments: a national survey
P Tryjanowski, TH Sparks, W Biaduń, T Brauze, T Hetmański, R Martyka, ...
PloS one 10 (6), e0130299, 2015
752015
Liczebność i dynamika wiosennego przelotu gęsi w Kotlinie Biebrzańskiej
M Polakowski, M Broniszewska, Ł Jankowiak, Ł Ławicki, M Siuchno
Ornis Polonica 52, 169–180, 2011
30*2011
Patterns of occurrence and abundance of roosting geese: the role of spatial scale for site selection and consequences for conservation
Ł Jankowiak, P Skórka, Ł Ławicki, P Wylegała, M Polakowski, ...
Ecological research 30, 833-842, 2015
282015
Effect of urbanization and feeding intensity on the distribution of wintering Mallards Anas platyrhynchos in NE Poland
M Polakowski, M Skierczyñski, M Broniszewska
Ornis svecica 20 (2), 76-80, 2010
262010
Rozmieszczenie, charakterystyka i status ochronny noclegowisk gęsi w Polsce
Ł Ławicki, P Wylegała, A Wuczyński, B Smyk, W Lenkiewicz, ...
Ornis pol 53, 23-38, 2012
192012
Influence of temperature on the timing of spring arrival and duration of migration in Arctic goose species at a central European stopover site
M Polakowski, Z Kasprzykowski, A Golawski
Ornis Fennica 95 (1), 32–40-32–40, 2018
182018
Autumn migration of immature Red Kites Milvus milvus from a central European population
G Maciorowski, J Kosicki, M Polakowski, M Urbańska, P Zduniak, ...
Acta Ornithologica 54 (1), 45-50, 2019
172019
Differences in the Use of Foraging Grounds by Greylag Goose Anser Anser and White-fronted Goose Anser Albifrons at a Spring Stopover Site
M Polakowski, Z Kasprzykowski
Avian Biology Research 9 (4), 265-272, 2016
162016
Impact of temperature on the number of mallards, Anas platyrhynchos, wintering in cities
W MEISSNER, P ROWIŃSKI, M POLAKOWSKI, P WILNIEWCZYC, ...
NORTH – WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY 11, art.141604, 2015
162015
Impact of land cover and landfills on the breeding effect and nest occupancy of the white stork in Poland
JT Bialas, Ł Dylewski, A Dylik, T Janiszewski, I Kaługa, T Królak, ...
Scientific Reports 11 (1), 7279, 2021
152021
Factors influencing the fat load variation in three wintering bird species under stable food access conditions
A Goławski, M Polakowski, P Filimowski, K Stępniewska, K Stępniewski, ...
Journal of ethology 33, 205-211, 2015
152015
Autumn migratory movements of raptors along the southern Baltic coast
M Polakowski, L Jankowiak, Z Kasprzykowski, G Bela, A Koœmicki, ...
Ornis Fennica 91 (1), 39–47-39–47, 2014
152014
PROJEKT Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki
P Chylarecki, K Kajzer, M Polakowski, D Wysocki, ...
GDOŚ. Warszawa, 2011
152011
Biodiversity hotspots at a small scale
G Maciorowski, Ł Jankowiak, TH Sparks, M Polakowski, P Tryjanowski
Ecology 102 (1), 1-4, 2021
142021
Zmiany liczebności wybranych gatunków ptaków w okresie pozalęgowym w centralnej części Niziny Północnopodlaskiej w latach 2000–2011
Ł Jankowiak, M Polakowski, T Kułakowski, P Świętochowski, T Tumiel, ...
Ornis Polonica 54, 77–95, 2013
122013
New data of Bean Goose Anser fabalis and White-fronted Goose Anser albifrons migration and wintering in Poland
Ł Ławicki, P Wylegała, M Polakowski, A Wuczyński, B Smyk
Goose Bull 11, 10-14, 2010
122010
Habitat and weather requirements of diurnal raptors wintering in river valleys
L Jankowiak, M Polakowski, T Kuƚakowski, P Świętochowski, T Tumiel, ...
Biologia (Bratislava) 70 (8), 1136-1142, 2015
112015
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20