Seguir
Jacek Waldmajer
Jacek Waldmajer
Dirección de correo verificada de uni.opole.pl
Título
Citado por
Citado por
Año
On pairs of dual consequence operations
U Wybraniec-Skardowska, J Waldmajer
Logica Universalis 5, 177-203, 2011
122011
Biomolecular computers with multiple restriction enzymes
S Sakowski, T Krasinski, J Waldmajer, J Sarnik, J Blasiak, T Poplawski
Genetics and molecular biology 40, 860-870, 2017
82017
Arithmetical analysis of biomolecular finite automaton
T Krasiński, S Sakowski, J Waldmajer, T Popławski
Fundamenta Informaticae 128 (4), 463-474, 2013
82013
A detailed experimental study of a DNA computer with two endonucleases
S Sakowski, T Krasiński, J Sarnik, J Blasiak, J Waldmajer, T Poplawski
Zeitschrift für Naturforschung C 72 (7-8), 303-313, 2017
52017
Language communication and its adequacy
U Wybraniec-Skardowska, J Waldmajer
Book of abstracts, 87-88, 2006
52006
DNA computing: concepts for medical applications
S Sakowski, J Waldmajer, I Majsterek, T Poplawski
Applied Sciences 12 (14), 6928, 2022
42022
Theory of tailor automata
J Waldmajer, Z Bonikowski, S Sakowski
Theoretical Computer Science, 2019
42019
Komunikacyjne zachowania w małżeństwie z perspektywy własnej i partnera
Z Pupin, J Waldmajer
Family Forum 3, 187-200, 2013
42013
On Language Communication. A Formal-Logical Approach
U Wybraniec-Skardowska, J Waldmajer
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w …, 2008
42008
Realistics Premises of Epistemic Argumentation for Dynamic Epistemic Logics
E Bryniarski, Z Bonikowski, J Waldmajer, U Wybraniec-Skardowska
32011
A solution to the problem of the maximal number of symbols for biomolecular computer
J Waldmajer, S Sakowski
Informatica 43 (4), 2019
22019
A representation of relational systems
J Waldmajer
Intelligent Information Processing and Web Mining: Proceedings of the …, 2003
22003
On Structures and their Adequacy
J Waldmajer
12007
New Genetic Markers Differentiating IPEC and ExPEC Pathotypes—A New Approach to Genome-Wide Analysis Using a New Bioinformatics Tool
M Majchrzak, S Sakowski, J Waldmajer, P Parniewski
International Journal of Molecular Sciences 24 (5), 4681, 2023
2023
Biomolecular computers with multiple restriction enzymes
S Sebastian, K Tadeusz, JP Waldmajer, J Sarnik, J Blasiak, P Tomasz
Genetics and Molecular Biology 40 (4), 2017
2017
Joseph Vidal-Rosset The exact intuitionistic meaning of the square of opposition
J Waldmajer
WORLD CONGRESS ON, 105, 2014
2014
24th European Summer School on Logic, Language and Information (ESSLLI 2012)
J Czelakowski, U Wybraniec-Skardowska, J Waldmajer
Bulletin of Symbolic Logic 19 (4), 519-522, 2013
2013
24th European Summer School on Logic, Language and Information
J Czelakowski, U Wybraniec-Skardowska, J Waldmajer
2013
Arithmetical Analysis of Biomolecular Finite Automation
K Tadeusz, S Sebastian, JP Waldmajer, P Tomasz
Fundamenta Informaticae 128 (4), 2013
2013
O mereologicznym i dystrybutywnym aspekcie reprezentacji wiedzy (On mereological and distributive aspect of knowledge representation)
J Waldmajer
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia, 29-36, 2008
2008
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20