Seguir
Maciej Kamiński
Maciej Kamiński
Afiliación desconocida
Dirección de correo verificada de biol.uni.lodz.pl
Título
Citado por
Citado por
Año
Plumage quality mediates a life-history trade-off in a migratory bird
P Podlaszczuk, M Kamiński, R Włodarczyk, K Kaczmarek, T Janiszewski, ...
Frontiers in Zoology 13, 1-8, 2016
232016
Scale-of-choice effect in the assortative mating by multiple ornamental and non-ornamental characters in the black-headed gull
P Indykiewicz, P Podlaszczuk, A Surmacki, K Kudelska, J Kosicki, ...
Behavioral Ecology and Sociobiology 71, 1-14, 2017
172017
Central–periphery gradient of individual quality within a colony of Black‐headed Gulls
P Indykiewicz, P Podlaszczuk, M Kamiński, R Włodarczyk, P Minias
Ibis 161 (4), 744-758, 2019
102019
Age estimation of black stork (Ciconia nigra) nestlings from wing, bill, head, and tarsus lengths at the time of ringing
M Kaminski, B Janic, L Marszal, J Banbura, P Zielinski
Turkish Journal of Zoology 42 (1), 132-136, 2018
102018
Intra-seasonal and brood-size dependent variation in the diet of black stork (Ciconia nigra) nestlings
M Kamiński, J Bańbura, B Janic, L Marszał, P Minias, P Zieliński
Waterbirds 41 (3), 268-275, 2018
72018
Plastic occurrence in nests of a large forest bird
B Janic, J Bańbura, M Glądalski, A Kaliński, M Kamiński, L Marszał, ...
Ecological Indicators 153, 110470, 2023
52023
Density-dependence of nestling immune function and physiological condition in semi-precocial colonial bird: a cross-fostering experiment
M Kamiński, T Janiszewski, P Indykiewicz, JJ Nowakowski, J Kowalski, ...
Frontiers in Zoology 18, 1-8, 2021
52021
Brood sex ratio and nestling physiological condition as indicators of the influence of weather conditions on breeding black storks Ciconia nigra
M Kamiński, J Bańbura, B Janic, K Kaldma, A Konovalov, L Marszał, ...
Ecological indicators 104, 313-320, 2019
52019
Variation in melanin pigmentation of a sexually selected plumage trait and its adaptive value in the Common Snipe Gallinago gallinago
P Minias, A Surmacki, K Kudelska, P Podlaszczuk, M Kamiński, ...
Ibis 160 (1), 101-111, 2018
52018
Population growth and density of the Black Stork Ciconia nigra in central Poland
P Zieliński, B Janic, M Kamiński, M Stopczyński, L Marszał, ...
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (2), 101-109, 2017
52017
Rozwój populacji lęgowej krogulca Accipiter nisus w Łodzi w początkach XXI wieku
T Janiszewski, M Kamiński, R Włodarczyk
Ornis Polonica 53 (4), 274-282, 2012
52012
Physiological condition reflects polymorphism at the toll-like receptors in a colonial waterbird
P Podlaszczuk, P Indykiewicz, M Kamiński, P Minias
The Auk 138 (4), ukab052, 2021
42021
Development of assembly techniques for connection of AlGaN/GaN/Si chips to DBC substrate
R Kisiel, M Guziewicz, A Taube, M Kaminski, M Sochacki
Circuit World 47 (2), 146-152, 2021
42021
Wzrost liczebności i zagęszczenie bociana czarnego Ciconia nigra w Polsce środkowej
P Zieliński, B Janic, M Kamiński, M Stopczyński, L Marszał, ...
Chrońmy Przyr Ojcz 73 (2), 101-109, 2017
42017
Carrier Trap Density Reduction at SiO2/4H-Silicon Carbide Interface with Annealing Processes in Phosphoryl Chloride and Nitride Oxide Atmospheres
E Brzozowski, M Kaminski, A Taube, O Sadowski, K Krol, M Guziewicz
Materials 16 (12), 4381, 2023
32023
Bezpieczne obrączkowanie piskląt bociana czarnego Ciconia nigra
P Zielinski, B Janic, M Kaminski
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 19 (4 [53), 2017
32017
Population density mediates induced immune response, but not physiological condition in a well-adapted urban bird
M Kamiński, A Chyb, P Minias
Scientific Reports 12 (1), 9150, 2022
22022
Pine marten Martes martes and black stork Ciconia nigra encounters at black stork nests
B Janic, J Bańbura, M Kamiński, D Pieniak, M Strawiak, J Wójcik, ...
Hystrix 32 (1), 102, 2021
22021
Porównanie składu pokarmowego uszatek Asio otus zimujących w Starych Skoszewach (Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich) w latach 2001-2002 i 2015
M Kaminski, K Gach, A Zieleniak, J Hejduk
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 18 (4 [49A]), 2016
22016
Experimental reduction in blood oxygen-carrying capacity alters foraging behaviour in a colonial waterbird
P Minias, M Kamiński, T Janiszewski, P Indykiewicz, J Kowalski, ...
Journal of Experimental Biology 226 (9), jeb245443, 2023
12023
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20