Seguir
Sebastian Szczepański
Sebastian Szczepański
Dirección de correo verificada de amu.edu.pl
Título
Citado por
Citado por
Año
Conservation genetics of the capercaillie in Poland–estimating the size of the Tatra National Park population by the genotyping of non-invasive samples
R Rutkowski, B Dulisz, S Szczepański, JJ Nowakowski, T Zwijacz-Kozica, ...
Fragmenta Faunistica 60 (2), 119-128, 2017
62017
Ocena liczebność głuszca (Tetrao urogallus) w Babiogórskim Parku Narodowym na podstawie analiz genetycznych prób nieinwazyjnych
A Santorek, B Kuligowska, S Szczepanski, B Dulisz, R Rutkowski
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 20 (4 [54), 2018
42018
Genetic diversity of an invasive invertebrate in an urban environment, as exemplified by the harlequin ladybird Harmonia axyridis (Pallas, 1773)
R Rutkowski, A Kosewska, P Ceryngier, S Szczepański, W Wawer, ...
Annales Zoologici 67 (4), 759-772, 2017
42017
How many of them? Genetic diversity, survival and effective population size of the capercaillie population from the Gorce Mountains
S Szczepański, A Santorek, B Dulisz, Z Żurek, P Armatys, R Rutkowski
Fragmenta Faunistica 62 (2), 135-144, 2019
32019
Development of a SNaPshot assay for the genotyping of organellar SNPs in four closely related pines
S Szczepanski, B Labiszak, W Wachowiak
Dendrobiology 90, 2023
2023
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–5