Seguir
Zbigniew Sierota
Zbigniew Sierota
Prof. dr hab. fitopatolog, Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu UWM; Warmia and Mazury University in
Dirección de correo verificada de uwm.edu.pl
Título
Citado por
Citado por
Año
Comparison of three products based on Phlebiopsis gigantea for the control of Heterobasidion annosum in Europe
JE Pratt, M Niemi, ZH Sierota
Biocontrol science and technology 10 (4), 467-477, 2000
1042000
Abiotic and biotic disturbances affecting forest health in Poland over the past 30 years: Impacts of climate and forest management
Z Sierota, W Grodzki, A Szczepkowski
Forests 10 (1), 75, 2019
702019
Choroby lasu
Z Sierota
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2001
662001
Armillaria Pathogenesis under Climate Changes
K Kubiak, A Żółciak, M Damszel, P Lech, Z Sierota
Forests 8 (4), 100, 2017
592017
New Tuber species found in Poland
D Hilszczańska, Z Sierota, M Palenzona
Mycorrhiza 18, 223-226, 2008
572008
Rola grzyba Phlebiopsis gigantea (Fr.: Fr.) Jülich w ograniczaniu huby korzeni w drzewostanach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na gruntach porolnych
Z Sierota
Państwowe Wydawn. Rolnicze i Leśne, 1995
571995
Impact of Common Mistletoe (Viscum album L.) on Scots Pine Forests—A Call for Action
H Szmidla, M Tkaczyk, R Plewa, G Tarwacki, Z Sierota
Forests 10 (10), 847, 2019
532019
Fungal communities in fallow soil before and after amending with pine sawdust
H Kwaśna, Z Sierota, GL Bateman
Applied Soil Ecology 14 (2), 177-182, 2000
472000
The plasticity of fungal interactions
M Wrzosek, M Ruszkiewicz-Michalska, K Sikora, M Damszel, Z Sierota
Mycological Progress 16, 101-108, 2017
402017
Changes in nitrogen level and mycorrhizal structure of Scots pine seedlings inoculated with Thelephora terrestris
D Hilszczańska, M Małecka, Z Sierota
Annals of Forest Science 65 (4), 1, 2008
362008
Dry weight loss of wood after the inoculation of Scots pine stumps with Phlebiopsis gigantea
ZH Sierota
European journal of forest pathology 27 (3), 179-185, 1997
301997
Persistence of ectomycorrhizas by Telephora terrestris on outplanted Scots pine seedlings
D Hilszczanska, Z Sierota
Acta Mycologica 41 (2), 2006
252006
Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1996 roku na podstawie badań monitoringowych
J Wawrzoniak, J Małachowska, J Wójcik, A Liwińska, P Lech, Z Sierota, ...
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 143, 1997
221997
Badania nad przygotowaniem do produkcji biopreparatu z grzybem (Phlebia Gigantea (Fr.) Donk.).
K Rykowski, Z Sierota
Prace Instytutu Badawczego Lesnictwa, 1977
221977
Characterisation of some Phlebiopsis gigantea isolates with respect to enzymatic activity and decay of Norway spruce wood
A Żółciak, Z Sierota, M Małecka
Biocontrol Science and Technology 22 (7), 777-790, 2012
212012
An evaluation of selected chemical, biochemical, and biological parameters of soil enriched with vermicompost
SW Przemieniecki, A Zapałowska, A Skwiercz, M Damszel, A Telesiński, ...
Environmental Science and Pollution Research 28, 8117-8127, 2021
202021
Enzymatic activity of Phlebiopsis gigantea isolates
T Zolciak, TA Kornillowicz-Kowalska, Z Sierota, H Iglik
Acta Mycologica 43 (1), 2008
202008
Ocena mikologiczna zmian zachodzących w glebie gruntu porolnego po dodaniu trocin iglastych
Z Sierota, H Kwasna
Sylwan 143 (04), 57-66, 1999
201999
Changes in fungal communities in abandoned farmland soil enriched with pine sawdust.
Z Sierota, H Kwaśna
201998
Przerzedzenie koron drzew jako efekt stresu i źródło stresu
Z Sierota
Sylwan 139 (08), 5-24, 1995
191995
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20