Seguir
Maria Kowalska
Maria Kowalska
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
Dirección de correo verificada de gik.pw.edu.pl
Título
Citado por
Citado por
Año
First step to eradication of Poa annua L. from point thomas oasis (King George island, South Shetlands, Antarctica)
H Galera, M Wódkiewicz, E Czyż, S Łapiński, ME Kowalska, M Pasik, ...
Polar Biology 40 (4), 939-945, 2017
332017
Terrestrial Laser Scanning in Monitoring Hydrotechnical Objects
J Zaczek-Peplinska, ME Kowalska
Journal of Ecological Engineering 17 (4), 2016
112016
Monitoring technical conditions of engineering structures using the terrestrial laser scanning technology
J Zaczek-Peplinska, M Pasik, A Adamek, A Adamek, M Kołakowska, ...
Reports on Geodesy and Geoinformatics 95 (1), 1-10, 2013
72013
Metodyka wykonania oceny stanu powierzchni masywnej konstrukcji betonowej na podstawie klasyfikacji obszarów jednorodnych chmur punktów (TLS)
J Zaczek-Peplinska, M Kowalska, E Nowak, K Osińska-Skotak
Eksploatacja budowli piętrzących - diagnostyka i zapobieganie zagrożeniom …, 2015
62015
Application of Digital Image Correlation and Geodetic Displacement Measuring Methods to Monitor Water Dam Behavior under Dynamic Load
J Zaczek-Peplinska, ME Kowalska, K Malowany, M Malesa
Journal of Civil Engineering and Architecture 9, 2015
52015
Możliwości stosowania nowoczesnych metod pomiarowych do wyznaczania przemieszczeń i deformacji betonowych budowli piętrzących
J Zaczek-Peplinska, M Kowalska, S Zbigniew
Eksploatacja budowli piętrzących - diagnostyka i zapobieganie zagrożeniom …, 2015
32015
Selected aspects of using terrestrial laser scanning technology as the source of additional data for building information modeling
M Kołakowska, E Świerczyńska
Challenges of Modern Technology 4 (4), 26--32, 2013
32013
Inwentaryzacja stanu i monitorowanie deformacji ścian szczelinowych z wykorzystaniem technologii naziemnego skanowania laserowego
J Zaczek-Peplinska, A Adamek, M Kowalska, M Pasik, S Łapiński, ...
Teoretyczne podstawy budownictwa. Tom VI. Geodezyjne systemy pomiarowe 6, 51-58, 2014
22014
Use of terrestrial scanning data in monitoring antropogenic objects and landscape elements
J Zaczek-Peplinska, M Kowalska
Buckley S.J., Naumann N., Kurz T.H., Eide C.H. (red.): 2nd Virtual …, 2016
12016
WYKORZYSTANIE REGRESJI ORTOGONALNEJ DO ANALIZY GEOMETRII CHMURY PUNKTÓW TLS
ME Kowalska, J Zaczek-Peplinska
Młodzi dla Techniki 2015, 2015
12015
The attempt to use levelling rods for testing metric properties of surveying instruments, which are used for reflectorless distance measurements
E Świerczyńska, M Kołakowska
Reports on Geodesy and Geoinformatics 96 (1), 38-54, 2014
12014
Comparison of point clouds captured with terrestrial laser scanners with different technical characteristic
J Zaczek-Peplinska, ME Kowalska
Challenges of Modern Technology 5 (4), 39--43, 2014
12014
Selected aspects of comparison of independently registered TLS point clouds
J Zaczek-Peplinska, M Kowalska
Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Conference Proceedings …, 2016
2016
Variability of roughness parameters calculated using data obtained by TLS depending on scan resolution and beam's angle of incidence
J Zaczek-Peplinska, M Kowalska
Challenges of Modern Technology, ISSN 2082-2863, e-ISSN 2353-4419 [2353-4419 …, 2016
2016
Zastosowanie techniki Cyfrowej Korelacji Obrazu (CKO 2D) w pomiarach kontrolnych zachowania obiektu hydrotechnicznego będącego pod wpływem obciążeń dynamicznych
J Zaczek-Peplinska, M Kowlaska, K Malowany
Techniki inwentaryzacji i monitoringu obiektów inżynierskich, 77-89, 2015
2015
Comparative analysis of surface models, calculated on the basis of point clouds acquired with TLS with different technical characteristics
J Zaczek-Peplinska, M Kowalska
The Challenges of Contemporary Science. Methods and Tools, 37-38, 2014
2014
Ograniczenia lokalizacyjne sieci uzbrojenia terenu
E Nowak, M Kowalska
Teoretyczne podstawy budownictwa. Tom VI. Geodezyjne systemy pomiarowe 6 …, 2014
2014
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–17