Seguir
Marek Mróz
Marek Mróz
Dirección de correo verificada de uwm.edu.pl - Página principal
Título
Citado por
Citado por
Año
Comparison of several vegetation indices calculated on the basis of a seasonal SPOT XS time series, and their suitability for land cover and agricultural crop identification
M Mróz, A Sobieraj
Technical sciences 7 (7), 39-66, 2004
1292004
The evolution of wide-area DInSAR: From regional and national services to the European Ground Motion Service
M Crosetto, L Solari, M Mróz, J Balasis-Levinsen, N Casagli, M Frei, ...
Remote Sensing 12 (12), 2043, 2020
1232020
Wetland mapping using sar data from the sentinel-1a and tandem-x missions: A comparative study in the biebrza floodplain (Poland)
M Mleczko, M Mróz
Remote Sensing 10 (1), 78, 2018
492018
Analysis of vertical movements modeling through various interpolation techniques.
K Kowalczyk, M Mróz, J Rapiński
Acta Geodynamica et Geomaterialia 7 (1), 399-409, 2010
252010
Bathymetric mapping of shallow rivers with UAV hyperspectral data
V Gentile, M Mrόz, M Spitoni, J Lejot, H Piégay, L Demarchi
Fifth International Conference on Telecommunications and Remote Sensing 1, 43-49, 2016
212016
Zastosowanie metod interferometrii radarowej InSAR do badania naturalnych ruchów powierzchni terenu w Polsce. Projekt Geo-In-SAR
Z Perski, M Mróz
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 17, 613--624, 2007
182007
Współczesna waloryzacja przestrzeni zurbanizowanej
I Cieślak, A Biłozor, J Konieczna, M Mróz, M Szumiło, K Szuniewicz, ...
Wyd. UWM, Olsztyn, 2012
172012
The spatial diversification of lake water quality parameters in Mazurian lakes in summertime
K Osinska-Skotak, M Kruk, M Mróz
Millpress: Rotterdam, The Netherlands, 2007
162007
Interpretacja danych ENVISAT/ASAR o przemiennej polaryzacji na obszarach zurbanizowanych w kontekście charakterystyki stabilnych rozpraszaczy (Persistent Scatterers).
Z Perski, G Ketelaar, M Mróz
Archiwum Fotogrametrii, Teledetekcji i Kartografii 16, 2006
152006
CHRIS/PROBA superspectral data for inland water quality studies
K Osińska-Skotak, M Kruk, M Mróz, M Szumiło
W: Imaging spectrocsopy–new quality in environmental studies, Warsaw, 357-366, 2005
112005
Zalew Wis lany pomiedzy ladem a morzem
M Kruk
Kłopotliwe konsekwencje (Vistula Lagoon: between land and sea. Troublesome …, 2011
82011
Metody i podejścia stosowane w integrującym przetwarzaniu obrazów teledetekcyjnych pozyskanych za pomocą różnych sensorów
M Mróz, M Szumiło
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 4 (1), 17-28, 2005
82005
Data analysis tools for persistent scatterer interferometry based on Sentinel-1 data
N Devanthéry, M Crosetto, O Monserrat, B Crippa, M Mróz
European Journal of Remote Sensing 52 (sup1), 15-25, 2019
72019
A persistent scatterer interferometry procedure based on stable areas to filter the atmospheric component
M Crosetto, N Devanthéry, O Monserrat, A Barra, M Cuevas-González, ...
Remote sensing 10 (11), 1780, 2018
72018
The Vistula Lagoon: environment and its research in the VISLA project
M Kruk, A Rychter, M Mróz
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012
72012
Potential of Terrasar-X stripmap data in early and rapid agricultural crops mapping
M Mróz, M Mleczko
TerraSAR-X Science Team Meeting, DLR–Oberpfaffenhofen, Germany, 2008
72008
Riparian wetland mapping and inundation monitoring using amplitude and bistatic coherence data from the tandem-x mission
M Mleczko, M Mróz, M Fitrzyk
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2021
62021
Uniseasonal dynamics of main water quality parameters in Vistula Lagoon extracted from ENVISAT/MERIS geophysical product and in situ measurements
M Kruk, M Mróz, L Nawrocka, K Parszuto, M Mleczko
ESA Hyperspectral Workshop 2010 Proceedings SP-683, Frascati, Italy, 2010
62010
Application of SAR Interferometric (InSAR) methods for the study of natural earth surface displacements in Poland
Z Perski, M Mróz
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 17, 2007
62007
The integration of optical and InSAR data for land subsidence monitoring and its impact on environment of the Upper Silesian Coal Basin
M Mroz, Z Perski
Geoinformation for European-Wide Integration, 621-624, 2003
52003
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20