Seguir
Anna Kujawa
Anna Kujawa
Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences
Dirección de correo verificada de man.poznan.pl - Página principal
Título
Citado por
Citado por
Año
Drugie życie drzewa
JM Gutowski, A Bobiec, M Ciach, A Kujawa, K Zub, P Pawlaczyk
Fundacja WWF Polska, 2022
1512022
Wild food plants and fungi used by Ukrainians in the western part of the Maramures region in Romania
L Luczaj, K Stawarczyk, T Kosiek, M Pietras, A Kujawa
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84 (3), 2015
632015
Rejestr gatunkow grzybow chronionych i zagrozonych-nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzacych od amatorow. Podsumowanie roku 2005
A Kujawa
Przegląd Przyrodniczy 16 (3-4), 17-52, 2005
562005
The Białowieża Forest-a UNESCO Natural Heritage Site-protection priorities
A Kujawa, A Orczewska, M Falkowski, M Blicharska, B Adam, L Buchholz, ...
Lesne Prace Badawcze 77 (4), 302, 2016
462016
Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007
A Kujawa, B Gierczyk
Przegl. Przyr 21 (1), 8-53, 2010
462010
Rare species of Lepiota and related genera
B Gierczyk, A Kujawa, A Szczepkowski, P Chachula
Acta Mycologica 46 (2), 2011
412011
Contribution to biodiversity assessment of European primeval forests: new records of rare fungi in the Białowieża Forest
D Karasiński, A Kujawa, M Piątek, A Ronikier, M Wołkowycki
Polish Botanical Journal 54 (1), 55-97, 2009
382009
Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego
D Karasiński, B Gierczyk, T Ślusarczyk
Petit Skład, 2015
372015
Rare species of the genus Coprinus Pers. s. lato
B Gierczyk, A Kujawa, T Pachlewski, A Szczepkowski, M Wójtowski
Acta Mycologica 46 (1), 2011
372011
Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I
B Gierczyk, P Chachuła, D Karasiński, A Kujawa, K Kujawa, T Pachlewski, ...
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 39 (3), 3-100, 2009
292009
Grzyby makroskopijne Polski w literaturze mikologicznej
A Kujawa
Atlas grzybów Polski. Retrieved 15, 2012, 2012
272012
Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes
A Kujawa, M Wrzosek, G Domian, K Kedra, J Szkodzik, M Rudawska, ...
Acta Mycologica 47 (2), 2012
262012
Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity
A Kujawa
Acta Mycologica 44 (1), 49-75, 2009
262009
XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej: materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej
B Gierczyk, A Kujawa, A Szczepkowski, T Ślusarczyk, M Kozak, P Mleczko
Przegląd Przyrodniczy 26 (3), 2015
232015
Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce
A Kujawa, B Gierczyk
Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku, 3-59, 2010
232010
Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006
A Kujawa, B Gierczyk
Przegl. Przyr 18 (3-4), 3-70, 2007
232007
Macrofungi of the Bieszczady Mountains
B Gierczyk, A Kujawa, A Szczepkowski, T Ślusarczyk, T Pachlewski, ...
Acta Mycologica 54 (2), 2019
222019
Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej
B Gierczyk, A Kujawa, A Szczepkowski, D Karasinski
Przegląd Przyrodniczy 25 (1), 2014
202014
Effect of young midfield shelterbelts development on species richness of macrofungi communities and their functional structure
A Kujawa, K Kujawa
Polish Journal of Ecology 56 (1), 45, 2008
202008
Distribution and molecular characterization of an alien fungus, Clathrus archeri, in Poland.
M Pietras, M Rudawska, G Iszkuło, A Kujawa, T Leski
Polish Journal of Environmental Studies 25 (3), 2016
192016
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20