Follow
sinan yıldırım
sinan yıldırım
Verified email at pau.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Üniversite öğrencilerinin benlik saygısı ve toplumsal cinsiyet tutumlarının flört şiddetine yönelik tutumlarına etkisi
S Yıldırım
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2016
452016
Üniversitelerin beden eğitimi ve spor ile ilgili akademik birimlerinde dönüşümcü liderlik ve örgüt kültürü tipleri arasındaki ilişkinin analizi
S Yıldırım
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013
202013
The effect of transformational leadership and well-being on performance of soccer players: An inclusive model
S Yildirim, Z Koruç
The Sport Psychologist 35 (4), 261-269, 2021
82021
Psikoloji Yüksek lisans öğrencilerinin özyeterlilik algıları ile benlik saygılarının değerlendirilmesi
S Yıldırım
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, 2018
72018
Spor etkinlikleri gönüllü motivasyon ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması
A YILDIZ, S YILDIRIM, S KOÇAK
Spor Bilimleri Dergisi 26 (3), 105-113, 2016
62016
Kadastro paftalarının yenilenmesi üzerine bir inceleme: Erzurum Bölge Müdürlüğü örneği
S Yıldırım
Yüksek Lisans Tezi, GümüĢhane Üniversitesi., Fen Bilimleri Enstitüsü, GümüĢhane, 2014
52014
Examination of coach-athlete relationships and leadership in terms of age, gender, and participation duration variables in martial arts
S YILDIRIM, A YILDIZ, Z Koruç
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (1), 28-37, 2019
22019
Psychometric properties and measurement invariance of the positive youth development scale–Turkish version
S Yıldırım, Y Arslan
Perceptual and Motor Skills 130 (6), 2362-2387, 2023
12023
The associations of transformational leadership and team cohesion on the psychological health of young football players through basic psychological needs
S Yildirim, A Yildiz, H Türkeri Bozkurt, E Bilgin, Y Yüksel, Z Koruç
Science and Medicine in Football, 1-10, 2023
12023
SPORDA PSİKOLOJİK GEREKSİNİMLERİN ENGELLENMESİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI.
S Yıldırım, HT Bozkurt, E Bilgin, Y Yüksel, ÖY Akyar
SPORMETRE: The Journal of Physical Education & Sport Sciences/Beden Eğitimi …, 2022
12022
COVID-19 sürecinde sağlık çalışanlarının serbest zaman davranışları ve fiziksel aktivite düzeyindeki değişimde çevrim içi egzersiz uygulamalarının rolü: Nitel araştırmalar
A Daşdanbek, S Yıldırım
Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 2022
12022
Sporda dönüşümcü liderlik ve performans: Bir model denemesi
S Yıldırım, Z Koruç
17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2019
12019
Sporu bırakma nedenleri ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması
E Deliktaş, S Yıldırım, Z Koruç
4. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, 2018
12018
Translation and Adaptation of the Reinjury Anxiety Inventory, the Sport Injury Rehabilitation Adherence Scale, and the Athletic Injury Self-Efficacy Questionnaire Into Turkish
H Turkeri-Bozkurt, S Yıldırım, BW Brewer, VB Tunay, Z Koruç
Journal of Sport Rehabilitation 1 (aop), 1-6, 2024
2024
The Relationship Between Physical Activity and Life Satisfaction: The Mediating Role of Social-Physique Anxiety and Self-Esteem
S YILDIRIM, G ÖZGÖKÇE
Pamukkale Journal of Sport Sciences 14 (3), 346-367, 2023
2023
Pozitif genç gelişimi ölçeğinin psikometrik özellikleri ve ölçüm değişmezliğinin incelenmesi
S Yıldırım, Y Arslan
4. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 2023
2023
Translation and Adaptation of the Re-Injury Anxiety Inventory (RIAI), the Sport Injury Rehabilitation Adherence Scale (SIRAS), and the Athletic Injury Self-Efficacy …
H Türkeri-Bozkurt, S Yıldırım, B Brewer, V Bayrakçı, Z Koruç
2023
Adaptation of psychological need thwarting scale into Turkish.
S Yıldırım, HT Bozkurt, E Bilgin, Y Yüksel, ÖY Akyar
2022
Spor eğitimi
S Yıldırım
Spor eğitiminde liderlik, 2022
2022
SPORDA PSİKOLOJİK GEREKSİNİMLERİN ENGELLENMESİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI
S YILDIRIM, HT BOZKURT, E BİLGİN, Y YÜKSEL, ÖY AKYAR
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 20 (2), 78-90, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20