Follow
Carlos Gómez Bellver
Carlos Gómez Bellver
Doctor en Biologia, llicenciat en Farmàcia
Verified email at ibb.csic.es
Title
Cited by
Cited by
Year
Global distribution patterns and niche modelling of the invasive Kalanchoe × houghtonii (Crassulaceae)
S Herrando-Moraira, D Vitales, N Nualart, C Gómez-Bellver, N Ibáñez, ...
Scientific Reports 10 (1), 3143, 2020
412020
New records in vascular plants alien to the Balearic Islands
L Sáez, J Serapio, C Gómez-Bellver, NMG Ardenghi, D Guillot, J Rita
Orsis: organismes i sistemes 30, 0101-131, 2016
282016
New contributions to the knowledge of the alien flora of the Barcelona province (Catalonia, Spain)
C Gómez-Bellver, H Álvarez, L Sáez
Orsis: organismes i sistemes 30, 0167-189, 2016
262016
Noves aportacions al coneixement de la flora al· lòctona de la comarca del Baix Llobregat (Catalunya, Espanya)
H Álvarez, N Ibáñez, C Gómez-Bellver
Collectanea Botanica 35, e007-e007, 2016
222016
How photographs can be a complement of herbarium vouchers: A proposal of standardization
C Gómez‐Bellver, N Ibáñez, J López‐Pujol, N Nualart, A Susanna
Taxon 68 (6), 1321-1326, 2019
172019
El gènere «Kalanchoe»(Crassulaceae) a Catalunya: situació i distribució potencial del tàxon invasor «K.× houghtoni»
V Mesquida, C Gómez-Bellver, D Guillot, S Herrando-Moraira, N Nualart, ...
Orsis 31, 37-64, 2017
142017
Noves dades per a la flora al· lòctona de Catalunya i del País Valencià
CG Bellver, N Nualart, N Ibáñez, C Burguera, H Álvarez, JL i Pujol
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 23-40, 2019
132019
Chorological notes on the non-native flora of the province of Tarragona (Catalonia, Spain)
F Verloove, CG Bellver, JL i Pujol
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 133-146, 2019
122019
The Genus Kalanchoe (Crassulaceae) in Ecuador: From Gardens to the Wild
A Vargas, I Herrera, N Nualart, A Guézou, C Gómez-Bellver, E Freire, ...
Plants 11 (13), 1746, 2022
112022
New records of alien vascular plants in Catalonia (NE Iberian Peninsula)
C Gómez-Bellver, H Álvarez, N Nualart, N Ibáñez Cortina, L Sáez, ...
Collectanea Botanica 38: e004 (2019), 2019
62019
Nuevos datos de plantas alóctonas de origen ornamental en Cataluña
C Gómez-Bellver, J López-Pujol, N Nualart, H Álvarez, N Ibáñez Cortina, ...
Bouteloua 28: 51-65 (2019), 2019
42019
Notas sobre las especies de Kalanchoe (Crassulaceae) ocasionales y naturalizadas en Cuba
PA González Gutiérrez, J López-Pujol, C Gómez-Bellver
CSIC-Instituto Botánico de Barcelona (IBB), 2019
42019
On the identity of plants belonging to the" Opuntia humifusa" complex (Cactaceae) naturalized in northeastern Iberian Peninsula
C Gómez-Bellver, L Sáez
Orsis 31, 0021-30, 2017
42017
Notas sobre las especies de Kalanchoe (Crassulaceae) ocasionales y naturalizadas en Cuba
PAG Gutiérrez, J López-Pujol, C Gómez-Bellver
Collectanea Botanica 38, e011-e011, 2019
32019
Las fotografías como complemento de los especímenes: implementación de" photo voucher" y" fusion voucher" en el herbario BC
C Gómez-Bellver, N Ibáñez Cortina, J López-Pujol, N Nualart, ...
XXIII Bienal de la RSEHN (Barcelona, 2019): libro de resúmenes, p. 157-158, 2019
32019
Dos nuevas citas de Opuntia elata Link & Otto ex Salm-Dyc (Cactaceae) en Cataluña
J López-Pujol, C Gómez-Bellver, D Guillot Ortiz, J Lodé
Flora Montibérica, 2016
32016
Nuevas especies de plantas vasculares alóctonas supespontáneas en Cataluña (España)
C Gómez-Bellver, N Ibáñez Cortina, N Nualart, J López-Pujol
Flora Montiberica 77: 33-36 (VII-2020), 2020
22020
Introduction of the genus Agave in the Iberian Peninsula
C Burguera, C Gómez-Bellver, D Guillot Ortiz, N Ibáñez Cortina, ...
Nova Science Publishers, 2018
22018
Montjuïc Hill (Barcelona): A Hotspot for Plant Invasions in a Mediterranean City
N Ibáñez, C Gómez-Bellver, P Farelo, JM Montserrat, S Pyke, N Nualart, ...
Plants 12 (14), 2713, 2023
12023
Flora al· lòctona vascular ocasional, naturalitzada i invasora al territori comprès per Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. El cas d'estudi del neòfit recent …
CM Gómez Bellver
Universitat de Barcelona, 2023
12023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20